Het ambtshalve aanvoeren van middelen door de Raad van State uitspraak doende over beroepen tot nietigverklaring van administratieve rechtshandeling

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorMarnix Van Damme (Promotor), Kaat Leus (Co-promotor) & Robert Andersen (Jury)

Cite this

'