Het dierenbeeld: vergelijkend onderzoek van voorstellingsconcepten in het Europesse dramagenre (1969-1987).

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorJohan Swinnen (Promotor)

Cite this

'