Het effect van relaxatietherapie op de slaapkwaliteit en de gemoedstoestand van patiënten met depressieve stoornissen, angststoornissen of aan middelen gebonden stoornissen opgenomen op een acute psychiatrische dienst

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorEric Kerckhofs (Promotor)

Cite this

'