‘Het gemediatiseerde maatschappelijke debat over de Europese Unie. case study van lezersbrieven in de Vlaamse dagbladpers naar aanleiding van de Europese top en de Franse en Nederlandse referenda over de Europese Conventie’

  • Evert Pattyn ((PhD) Student)
  • Kristel Vandenbrande (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorKristel Vandenbrande (Promotor)

Cite this

'