Het inspirerend effect van tophockey op het clubhockey in België
: Randvoorwaarden voor relaties tussentopsport-breedtesport en de rol van topsport op motieven om te starten met hockey

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2020
Original languageDutch
SupervisorVeerle De Bosscher (Promotor), Inge Derom (Promotor) & Sebastiaan De Cocq (Advisor)

Cite this

'