Het profiel van de Intensieve Zorgen diensten en Intensieve Zorgen verpleegkunde in Vlaanderen. Een exploratief onderzoek.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1989
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'