Het therapeutisch paardrijden. Een overzicht van de stand van zaken.

  • Heidi Beckers ((PhD) Student)
  • Anne-Marie Depoorter (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorAnne-Marie Depoorter (Promotor)

Cite this

'