Het uitlooggedrag van persistente organische polluenten en anorganische micropolluenten uit vliegassen afkomstig van een huisvuilverbrandings en van een sinteringsinstallatie

  • Julien Matheys ((PhD) Student)
  • Alfons Buekens (Promotor)
  • Kourosch Abbaspour Tehrani (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorAlfons Buekens (Promotor) & Kourosch Abbaspour Tehrani (Jury)

Cite this

'