Het valideren van een respiratoire functiescore bij patiënten met bronchiolitis en bij mucoviscidosepatiënten.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorPeter Vaes (Promotor) & Anne Malfroot (Co-promotor)

Cite this

'