Hormoonontregelende eigenschappen van 3 stoffen (PCB's, hexachloorbenzeen en diazinon) met aandacht voor de reproductieve effecten.

  • An Verspecht ((PhD) Student)
  • Luc Hens (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorLuc Hens (Promotor)

Cite this

'