In de ban van 'fantasy': een onderzoek naar het genre via een analyse van de films 'Lord of the Rings' en 'Harry Potter and the philosopher's stone'.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorJohan Swinnen (Promotor)

Cite this

'