Incidentie van Pathologie in een Eerstelijns Veldhospitaal voor Militairen bij Inzet van Belgische Militaire Eerstelijnsartsen tijdens Buitenlandse Missies: een Retrospectieve Studie.

  • Inge Habex ((PhD) Student)
  • Jan Vandevoorde (Promotor)

Student thesis: Master-after-master

Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorJan Vandevoorde (Promotor)

Cite this

'