Jongeren en online gaming in Vlaanderen. Wat is de impact van online gaming op de vrijetijdsbesteding van hedendaagse jongeren en welke invloed oefent dit fenomeen uit op hun sociale en culturele leefwereld

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorJo Pierson (Promotor)

Cite this

'