Karakterisatie van de biotransformatie van L-Dopa naar dopamine in het striatum van vrij bewegende ratten, met behulp van in vivo microdialyse

  • Alfred Meurs ((PhD) Student)
  • Sophie Sarre (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1997
Original languageEnglish
SupervisorSophie Sarre (Promotor)

Cite this

'