Kijken naar kunst. Doorlichting van educatieve pakketten van de Antwerpse musea aan de hand van het kunstbeschouwingsmodel van Van Dongen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorWillem Elias (Promotor)

Cite this

'