Kinetische studie van de pyrolyses van CH3CH2Cl en CH3CH2Cl in aanwezigheid van een katalysator

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1993
Original languageEnglish
SupervisorGuy Huybrechts (Promotor)

Cite this

'