Korrelvorm van Pleistocene afzettingen in de Noorderkempen

  • Jan Claus ((PhD) Student)
  • Marc Van Molle (Promotor)
  • Frieda Bogemans (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorMarc Van Molle (Promotor) & Frieda Bogemans (Co-promotor)

Cite this

'