“LE SPORT C’EST LE SPORT HEIN. FÉMININ OU MASCULIN LE SPORT C’EST BIEN!”
: Een case study naar de visie en beleving van ouders aangaande voetbal participatie van meisjes in Molenbeek (Brussel)

Translated title of the thesis: A case study about the perspectives and experiences of parents regarding football participation in Brussels (Molenbeek)
  • Jona Mustafa ((PhD) Student)
  • Reinhard Haudenhuyse (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek neemt de vorm aan een case study waarbij de ervaringen en de perspectieven van ouders, met betrekking tot de sportparticipatie van hun dochter bij RWDM Girls (Brussel), in kaart worden gebracht. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan thema's zoals 'apart sporten', ‘inclusie in en door sport’, ‘meisjes uit kansengroepen’ en ‘de rol van professionals’. De data berustte op semigestructureerde individuele diepte-interviews met ouders (n: 12), coaches (n: 2) en bestaande kwalitatieve data, gegenereerd door vier focusgroepgesprekken met aanbieders van buurtgerichte sportinitiatieven voor meisjes in een grootstedelijk, superdiverse setting. Vanuit een intersectioneel perspectief werden verschillende ‘assen’ (leeftijd, gender, etniciteit, cultuur, religie en SES) geïdentificeerd die een verklaring konden bieden voor ouderbetrokkenheden en drop-out. De belangrijkste hierbij waren leeftijd en SES.
Date of Award3 Sep 2018
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorReinhard Haudenhuyse (Promotor) & Sophie Withaeckx (Promotor)

Keywords

  • sport
  • girls
  • drop out
  • exclusion
  • parents
  • Intersectionality
  • gender

Cite this

'