Literatuurstudie: de strijd van de Afro-Amerikanen voor een gelijke status; analyse van de rol van stereotypes in film en op televisie O.B.V. een casestudy van The Cosby Show

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorCaroline Pauwels (Promotor)

Cite this

'