‘Media en ideologie: Een kritische discoursanalyse van de berichtgeving over betogingen in het kader van 1 mei, de G8-bijeenkomst of een Europese Top in de VRT- en VTM nieuwsuitzendingen van 2003.’

  • Jelle Schepers ((PhD) Student)
  • Kristel Vandenbrande (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorKristel Vandenbrande (Promotor)

Cite this

'