Medical end-of-life practices in Flanders and Brussels, Belgium

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

In de laatste jaren wordt meer en meer aandacht
gevestigd op levenseindekwesties. Een
onderwerp van specifiek belang voor medische
professionelen, ethici en politici zijn beslissingen
aan het levenseinde met een mogelijk of zeker
levensverkortend effect, zoals euthanasie, nietbehandelbeslissingen
of continue diepe sedatie
tot aan het overlijden. Deze thesis focust op het
voorkomen en de karakteristieken van deze
beslissingen aan het levenseinde in Vlaanderen
en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een
land waar euthanasie gelegaliseerd is.
Door gebruik te maken van een robuuste en
betrouwbare methode gebaseerd op grote en
representatieve steekproeven van overlijdensattesten,
laat dit onderzoek toe inzichten te
verwerven over de invloed van wettelijke
veranderingen op levenseindebeslissingen, over
de besluitvormingsprocessen die deze
beslissingen voorafgaan, over de zorg in hun
uitvoering, en over de verschillen tussen diverse
patiëntgroepen, regio’s en taalgroepen. Op die
manier kan het ook een antwoord bieden op een
aantal belangrijke ethische vragen omtrent levenseindebeslissingen.
Date of Award3 May 2011
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorLuc Deliens (Promotor), Johan Bilsen (Co-promotor), Freddy Mortier (Co-promotor), Sigrid Sterckx (Jury), Lieve Van den Block (Jury), Wim Distelmans (Jury), Jan L Bernheim (Jury), Agnes Van Der Heide (Jury) & Robert Vander Stichele (Jury)

Keywords

  • end-of-life decisions
  • euthanasia
  • non-treatment decisions
  • palliative sedation

Cite this

'