Meerwaarde van ICT in het Hoger Onderwijs. Een vergelijkende srtudie naar het gebruik van elektronische onderwijsmiddelen in het hoger onderwijs. Pina, Sara

  • Peter Theuns (Promotor)
  • Santos Pina Sara De Hauwere Len ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorPeter Theuns (Promotor)

Cite this

'