Met recht en rede(n)

: Toegang en gebruik van burgerlijke rechtbanken in het Brugse Vrije (1670-1795)

  • Ans Annemie Vervaeke ((PhD) Student)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Date of Award28 Jun 2018
Original languageDutch
SupervisorGriet Vermeesch (Promotor) & Thijs Lambrecht (Promotor)

Cite this

'