Meten van kwaliteit van leven bij het einde van het leven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

We beginnen met een overzicht van de wetgeving over euthanasie en (hulp bij) zelfdoding. Het tweede hoofdstuk geeft een historisch en ethisch overzicht van de meningen over levensbeƫindigende handelingen. In het derde hoofdstuk behandelen we de ethische benaderingen van de kwaliteit van leven waarbij we focussen op de tegenstelling tussen een normatieve en een consequentialistische benadering en ook enkele alternatieven schetsen. In het laatste hoofdstuk onderzoeken we de bestaande meetinstrumenten van kwaliteit van leven. Het theoretisch concept dat aan deze meetinstrumenten ten grondslag ligt, is vaak niet geƫxpliciteerd. Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar een benadering van kwaliteit van leven, gestoeld op Rawls' notie van het levensplan en de 'capabilities' theorie van Sen en Nussbaum.
Date of Award2004
Original languageDutch
SupervisorJohan Stuy (Promotor) & Jan L Bernheim (Co-promotor)

Keywords

  • bioethics

Cite this

'