Milieuzorg in scholen: vergelijkende studie van de afvalstromen en het afvalbeleid in middelbare scholen in Vlaanderen.

  • Philippe Van De Velde ((PhD) Student)
  • Luc Hens (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorLuc Hens (Promotor)

Cite this

'