Mitochondrial disorders: a search for novel mutations and their pathogenic nature.

 • Ann Meulemans ((PhD) Student)
 • Linda De Meirleir (Promotor)
 • Sara Seneca (Co-promotor)
 • Willy Lissens (Co-promotor)
 • Rudy Van Coster (Co-promotor)
 • Jacques De Grève (Jury)
 • Ingeborg Liebaers (Jury)
 • Pieter In 'T Veld (Jury)
 • Patrick Chinnery (Jury)
 • I. Tein (Jury)
 • Marc Abramowicz (Jury)
 • G. Van Goethem (Jury)
 • E. Van Schaftingen (Jury)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Mitochondriale aandoeningen maken een
belangrijk deel uit van de groep metabole
ziekten. De frequentie wordt geschat op 1/5.000
geboortes. Het is echter niet eenvoudig om
mitochondriale aandoeningen op te sporen omdat
ze gekenmerkt worden door een wijd spectrum
van klinische symptomen gaande van een lichte
spieraandoening tot verschillende orgaansystemen
die niet meer goed functioneren.
Daarenboven zijn mitochondriën niet alleen
afhankelijk van het nucleair DNA, maar hebben
ze ook hun eigen mitochondriale DNA. Dit maakt
het identificeren van het moleculaire defect soms
erg moeilijk. Er zijn een hele reeks mutaties
beschreven die meestal gepaard gaan met
gelijkaardige symptomen, zoals de MELAS, NARP
of MERRF mutaties. Wanneer een patiënt
mogelijk een mitochondriale aandoening heeft en
geen van de eerder beschreven mutaties
aanwezig is, is een uitvoerig onderzoek nodig.
Dit proefschrift beschrijft de zoektocht naar
verschillende nieuwe mutaties en de
pathogeniciteit ervan. Technieken die hiervoor
werden gebruikt zijn o.a. DGGE, complementatie
studies, RFLP-PCR en single fiber PCR. Om de
pathogeniciteit van een eerder beschreven
nucleaire mutatie na te gaan werd er gebruik
gemaakt van het gistmodel Sacharromyces
cerevisia.
Tot slot werd de aerobe voorarmtest
geïntroduceerd, een eenvoudige en niet invasieve
diagnostische test die gebruikt kan worden bij
het opsporen van mitochondriale aandoeningen.
Date of Award8 Oct 2007
Original languageEnglish
Awarding Institution
 • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorLinda De Meirleir (Promotor), Sara Seneca (Co-promotor), Willy Lissens (Co-promotor), Rudy Van Coster (Co-promotor), Jacques De Grève (Jury), Ingeborg Liebaers (Jury), Pieter In 'T Veld (Jury), Patrick Chinnery (Jury), I. Tein (Jury), Marc Abramowicz (Jury), G. Van Goethem (Jury) & E. Van Schaftingen (Jury)

Keywords

 • mt DNA mutation
 • oxidative phosphorylation
 • heteroplasmy
 • homoplasmy

Cite this

'