Modulatie door nicotine van de activiteit van het aromatisch L-aminozuur decarboxylase in het striatum van de rat

  • Anne Sanders ((PhD) Student)
  • Sophie Sarre (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorSophie Sarre (Promotor)

Cite this

'