Morfologische verschijningsvormen van de cervicale discus intervertebralis op een achtergrond van kraakbeendegeneratie.

Student thesis: Master-after-master

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorPierre Van Roy (Promotor), Erik Barbaix (Co-promotor) & Nicole Pouliart (Jury)

Cite this

'