Noodkreet uit agogische perspectief: verliest de media de verbindende functie van nieuwsberichtgeving uit het oog? Toetsend onderzoek met Surinaamse jongeren over Surinaamse televisiemedia.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2015
Original languageDutch
SupervisorTom Vanwing (Promotor)

Cite this

'