Oligarchie en het al dan niet uitmonden in regeringsparticipatie.Een vergelijkende studie : Agalev & GroenLinks.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorKris Deschouwer (Promotor)

Cite this

'