Onderzoek naar de beweegreden voor de overstap van klassieke retail naar platformeconomie in Vlaanderen.

  • Thomas Vanden Dorpe ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2020
Original languageDutch
SupervisorLieven De Moor (Promotor) & Muzafer Cela (Jury)

Cite this

'