Onderzoek naar de motieven van jongeren in pleeggezinnen en private residentiële instellingen, betreffende het al dan niet indienen van een aanvraag tot verlengde hulpverlening

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorDominique Verte (Promotor), Caroline Andries (Jury) & Tim Engels (Jury)

Cite this

'