Onderzoek naar de organisatiecultuur binnen de JAC's in Vlaanderen.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1994
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'