Onderzoek naar het middelengebruik en vrijetijdsbesteding in het buitengewoon secundair onderwijs (type 1 en 3).

  • Ellen De Bock ((PhD) Student)
  • Caroline Andries (Promotor)
  • Patrick Lambrecht (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1997
Original languageEnglish
SupervisorCaroline Andries (Promotor) & Patrick Lambrecht (Jury)

Cite this

'