Onderzoek naar stressoren bij verpleegkundigen, werkzaam op een P.A.A.Z.-afdeling.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award1989
Original languageEnglish
SupervisorFreddy Louckx (Promotor)

Cite this

'