Ontwerp van een advancing front grid generator bestemd voor 3D randelementen

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1992
Original languageEnglish
SupervisorJohan Deconinck (Promotor)

Cite this

'