Ontwikkeling van een gegevensdatabank met betrekking tot zwemvaardigheidskarakteristieken in de zwemslag crawl voor trainingsadvies bij vrouwelijke Belgische jeugdzwemmers.

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel

Keywords

  • Development of a database containing freestyle swim characteristics training advice for female Belgian youth swimmers.

Cite this

'