Oorzaken en gevolgen van reclame-irritatie in relatie tot het merkgebruik, getoetst op basis van een case-study naar de 'wonderbubbels'-campagne van Perrier.

  • Sonja Van Waeyenberg ((PhD) Student)
  • Frank Thevissen (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award1997
Original languageEnglish
SupervisorFrank Thevissen (Promotor)

Cite this

'