Opstellen van een fingerprint chromatogram voor een gestandaardiseerd Ginkgo biloba extract gebruik makend van een UV en ELS detector. Optimalisatie van de in te stellen parameters van de ELS detector om de beste piek-ruis verhouding te bekomen in het fingerprint chromatogram.

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Date of Award2004
  Original languageEnglish
  SupervisorJohanna Verbeke (Promotor), Yvan Vander Heyden (Promotor) & Anne-Marie Van Nederkassel (Co-promotor)

  Cite this

  '