Overheidsefficiëntie en Informele Instituties

  • Korneel Bernaert ((PhD) Student)
  • Koen Schoors (Promotor)
  • Glenn Rayp (Jury)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze masterproef wordt nagegaan of sociaal kapitaal een invloed heeft op overheidsefficiëntie. Een eerste stap is het berekenen van de overheidsefficiëntie door middel van de SF methode. De tweede stap is het definiëren van sociaal kapitaal. Na een literatuuroverzicht bespreken we dan hoe we sociaal kapitaal gaan meten. De conclusies van het empirisch luik lijken de bestaande theorie te bevestigen. De conclusie leek dat vooral de grootte van het netwerk van belang was.
Date of Award14 May 2009
Original languageEnglish
SupervisorKoen Schoors (Promotor) & Glenn Rayp (Jury)

Keywords

  • Institutional economics

Cite this

'