Paleogeografische reconstructie van de Ijzer-vallei in het Holoceen in de omgeving van Diksmuide (Westelijke Belgische kustvlakte)

  • Liesbeth Mariën ((PhD) Student)
  • Cecile Baeteman (Promotor)
  • Marc Van Molle (Co-promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorMarc Van Molle (Co-promotor) & Cecile Baeteman (Promotor)

Cite this

'