Plackett-Burman vs. gesupersatureerde designs bij robuustheidstesten

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorJohanna Verbeke (Promotor), Yvan Vander Heyden (Promotor) & Bieke Dejaegher (Co-promotor)

Cite this

'