Political criticism in an age of entertainment. Een exploratief-kwalitatieve benadering van de maatschappelijke impact van de “engaged documentary” aan de hand van een kritische inhoudsanalyse en receptieonderzoek. Case study: Fahrenheit 9/11 (Michael Moore)'

  • Frank Boddin ((PhD) Student)
  • Kristel Vandenbrande (Promotor)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorKristel Vandenbrande (Promotor)

Cite this

'