Politiek wantrouwing maar niet apathisch: een verkennend onderzoek naar de politieke participatie van mensen in armoede in Brussel.

  • Jade Werdefroy ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award22 May 2017
Original languageDutch
SupervisorSilvia Erzeel (Promotor), Karen Celis (Jury) & Sam Depauw (Jury)

Cite this

'