Production of conjugated fatty acids by bifidobacteria and lactobacilli

  • Lara Gorissen ((PhD) Student)
  • Stefaan De Smet (Promotor)
  • Frederic Leroy (Promotor)
  • Katleen Raes (Promotor)

Student thesis: Doctoral Thesis

Abstract

Geconjugeerd linolzuur (CLA) en geconjugeerd linoleenzuur (CLNA) kunnen mogelijks gunstige effecten op de gezondheid uitoefenen. CLA en CLNA komen voornamelijk voor in voedingsproducten van herkauwers. De concentraties aan CLA en CLNA zijn evenwel te laag in deze producten om hun biologische functie te kunnen uitoefenen. Het verhogen van de CLA- en CLNA-concentraties in voedingsmiddelen kan mogelijks bereikt worden door gebruik te maken van voedseleigen bacteriën met CLA- en CLNA-productiecapaciteit. In deze studie werden daarom verschillende bifidobacteriën en melkzuurbacteriën onderzocht. Zes Bifidobacterium- en tien Lactobacillus-stammen blijken de capaciteit te bezitten om linolzuur (LA) en linoleenzuur (LNA) om te zetten naar respectievelijk CLA en CLNA, waarbij productie van CLNA hoger was dan productie van CLA. De omzetting van LA naar c9t11- en t9t11-CLA en LNA naar c9t11c15- en t9t11c15-CLNA door de bifidobacteriën was tevens hoger dan door de lactobacillen. De aanwezigheid van het isomerasegen, verantwoordelijk voor deze omzettingen, werd bevestigd en tevens geïdentificeerd in de Lactobacillus-stammen. Uit laboratoriumfermentaties met de bifidobacteriestammen bleek dat de productiekinetiek tussen de verschillende stammen varieerde. Tevens werd duidelijk dat de productie van c9t11-isomeren plaats vond tijdens de actieve groeifase van de stammen. Na deze groeifase had enkel een omzetting van c9t11- naar t9t11-isomeren plaats. Laboratoriumfermentaties met een Lactobacillus-stam wezen uit dat zowel pH als temperatuur een invloed hadden op de omzetting van vetzuren. Voornamelijk een licht zure pH zorgde ervoor dat geen LA meer omgezet werd naar CLA; ook omzetting van LNA naar CLNA was beperkt. Melkfermentaties werden uitgevoerd na toevoeging van de CLA- en CLNA-producerende bifidobacteriestammen, terwijl voor vleesfermentaties een CLA- en CLNA-producerende Lactobacillus-stam werd gebruikt. Echter geen toename in CLA- en CLNA-hoeveelheden werd gevonden in de gefermenteerde eindproducten omwille van de lage concentraties aan vrij beschikbaar LA en LNA, alsook door de intrinsieke en omgevingsfactoren van het fermentatieproces.
Date of Award28 Apr 2011
Original languageEnglish
SupervisorFrederic Leroy (Promotor), Stefaan De Smet (Promotor), Katleen Raes (Co-promotor), Dirk Reheul (Jury), Edilbert Van Driessche (Jury), Ronnie Willaert (Jury), Mieke Uyttendaele (Jury), Y. Larondelle (Jury) & Dirk Dannenberger (Jury)

Keywords

  • fatty acids
  • bifidobacteria
  • lactobacilli

Cite this

'