Project Powercare: een kwalitatief onderzoek naar het profile van sleutelfiguren en hun taken en ondersteuningsnoden in zelforganisaties.

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award2014
Original languageDutch
SupervisorAn-Sofie Smetcoren (Promotor) & Liesbeth De Donder (Promotor)

Cite this

'