Qualia. Een duik in de warme roosgrauwe brij van de bewuste ervaring

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze thesis vertrekt vanuit een zeer eenvoudige vraag die behoort tot wat ik zie als één van de twee grote vragen, namelijk; waarom zie ik wat ik zie?. Het is de vraag naar de aard van de ervaring - in tegenstelling tot de andere grote vraag naar de aard van de werkelijkheid. Het antwoord op deze vraag staat natuurlijk niet los van de tweede. Ook heeft de vraag naar de ervaring te maken met de manier waarop we kennis verwerven over de wereld, over hoe het wetenschappelijke paradigma zich met haar objectieve informatie heeft ontfermd over de tweede vraag en hoe we trachten om de eerste daar met haar subjectieve gevoelens in te passen. Aanhangers van het idee van qualia, dat er subjectieve feiten zijn die los staan van objectieve feiten, zijn niet tevreden met het antwoord dat de wetenschap hen geeft. Dit antwoord biedt ons met haar gekwantificeerde informatie over de wereld geen verklaring voor het kwalitatieve gevoel van de ervaring. Of, anders gezegd, de oorspronkelijke ervaring gaat verloren in de beschouwing.
Date of Award1 Aug 2008
Original languageDutch
SupervisorJean Paul Van Bendegem (Promotor)

Keywords

  • philosophy
  • qualia
  • consciousness

Cite this

'