Realisatie van broeikasgasreductie via mobiliteitsmaatregelen bij het personeel van een onderneming. Casus: KBC.

  • Carl Koninckx ((PhD) Student)
  • Joeri Van Mierlo (Promotor)
  • Hildegard Deweerdt (Co-promotor)
  • Nele Sergeant (Co-promotor)

Student thesis: Master-after-master

Abstract

In uitvoering van het Kyoto-protocol zal de milieukost bij uitstoot van broeikasgassen doorgerekend worden aan bedrijven, ook in de dienstensector. KBC heeft zich als doel gesteld om haar eigen netto uitstoot van broeikasgassen en dus van CO2 tegen 2010 te reduceren tot 0. Deze doelstelling is opgenomen in KBCs Plan van Aanpak 2010. In deze thesis zal er gezocht worden naar gepaste maatregelen wat betreft woon-werkverkeer, werkgerelateerd verkeer door KBC personeel en transportactiviteiten bij KBC.
Date of Award1 Mar 2008
Original languageDutch
SupervisorJoeri Van Mierlo (Promotor), Nele Sergeant (Co-promotor) & Hildegard Deweerdt (Co-promotor)

Keywords

  • mobility
  • greenhouse gases

Cite this

'