Retrospectieve analyse van de waarde van totaal metabool tumor volume op FDG-PET/CT bij melanoompatiënten behandeld met Pembrolizumab

Translated title of the thesis: Retrospective analysis of the value of total metabolic tumor volume of FDG-PET/CT in melanoma patients treated with pembrolizumab

Student thesis: Master's Thesis

Abstract


Achtergrond De nieuwe behandelingsmodaliteiten in immunotherapie voor de behan- deling van melanomen toont belovende resultaten. De respons op therapie beoordelen op beeldvorming is echter niet altijd evident. Toename in volume van enkele letsels of verschijnen van nieuwe duidt niet altijd sluitend op progressie. Een modaliteit die hulp kan bieden is het totaal metabool tumor volume (TMTV). Er is recent een link gevonden tussen het baseline TMTV en prognose bij melanomen behandeld met pembrolizumab. Ook is gevonden dat in- dien op een jaar na behandeling een volledige metabole respons bestaat er een grote kans op langdurige therapie respons is. Wij postuleren een verband tussen het verschil in TMTV en de outcome op lange termijn.
Materiaal en methode Een retrospectieve cohort studie op een patiënten populatie reeds verworven in het kader van de ICIT studie. Uit baseline en follow-up FDG PET-CT scan’s van deze patiënten wordt het TMTV berekend waaruit de ∆TMTV met de baseline per follow up moment wordt berekend. Er wordt op 3, 6, 9 en 12 maanden gekeken naar het laatst bekende ∆ TMTV. Afhankelijk van hun ∆ TMTV werden de patiënten opgedeeld in groepen waarna een Kaplan-Meier analyse uitgevoerd werd om het verschil in overleving te onderzoeken.
Resultaten We bevestigen de observatie dat op 12 maand patiënten met een volledige of bijna-volledige metabole respons (∆TMTV≤-80%) een langdurig progressie vrij blijven (PFS 177.22 ± 39.96 weken). We vinden dit ook op 9, 6 en zelfs op 3 maand reeds terug. Op drie maand vindt men reeds een belangrijk verschil in mediane overleving indien men een cutoff in ∆TMTV trekt op -60% (9.00 ± 0.19 vs mediaan niet behaald, p = 0.001 (log rank)).
Conclusie Het verschil in TMTV is een duidelijke indicator voor therapie respons op lange termijn, maar is weinig bruikbaar indien een baseline scan 0ml vindt of indien er hersenmetastasen zijn.
Date of Award13 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel

Cite this

'