Screening for emotional, behavioral and developmental problems in children with functional constipation - a two-track policy within tertiary pediatric care

Student thesis: Master-after-master

Abstract

Functionele Constipatie (FC) komt frequent voor bij kinderen en heeft een belangrijke impact op hun dagelijks functioneren. Een niet te verwaarlozen groep kinderen met FC blijft symptomen vertonen, ondanks de huidige standaardtherapie. De aanwezigheid van onderliggende socio-emotionele problemen, gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (bv. ASS) zou de therapieresistentie kunnen verklaren. Reeds in eerdere studies werd een hoge prevalentie van emotionele en gedragsproblemen aangetoond. Echter, in de huidige ambulante zorg gebeurt een verder nazicht en doorverwijzing voor deze problematiek pas na een onsuccesvolle standaardtherapie van 6 maanden. Voor gehospitaliseerde patiƫnten worden de psychosociale factoren vaak eerder in kaart gebracht door de psycholoog.
Om deze redenen willen wij nagaan of het afnemen van enkele specifieke vragenlijsten bij alle kinderen die zich aanmelden (ambulant + residentieel) met het vermoeden van FC een meerwaarde biedt in de vroegere detectie van onderliggende kind- en/of omgevingsfactoren. Een vroegere detectie zou kunnen leiden tot een snellere opstart van aangepaste therapie.
Om onze gegevens te verzamelen wensen we dus gebruik te maken van vragenlijsten, in te vullen door de ouders bij het eerste contact met de arts en na 6-12 maanden.
Date of Award2023
Original languageEnglish

Cite this

'